Niech to chrześcijańskie zawołanie będzie dla Was źródłem prawdziwej radości ze zwycięstwa, które odniósł Chrystus dla naszego zbawienia. Niech z tej radości wypływa dla Was prawdziwa siła do głoszenia prawdy o zmartwychwstaniu, bez której, jak powiedział św. Paweł, próżna byłaby nasza wiara. Tego i ogromu łask od Zmartwychwstałego Pana życzą Wam para rejonowa Agnieszka i Krzysztof Kanclerz