Zakończył się roczny czas spotkań w kręgach, pracy formacyjnej i duchowej, wspólnotowych spotkań i modlitw.

We wspólnocie składaliśmy Bogu dziękczynienie za czas tegorocznej formacji - za pracę nad sobą, za wszelkie dary i łaski otrzymane przez nasze rodziny, za prowadzenie duchowe, za udział w oazach modlitwy i różnych formach rekolekcji, za działania diakonii.

Podczas agapy, przy ognisku, dzieliliśmy się wakacyjnymi planami i oczekiwaniami, jakie się z nimi wiążą. Zawierzamy Panu letni wypoczynek prosząc o obfite owoce tego czasu i Boże prowadzenie.

    Kończy się trzyletni okres posługiwania naszej pary rejonowej Agnieszki i Krzysia - dziękujemy za wszystkie działania inspirujące i koordynujące pracę naszego rejonu.

    Nowo wybrana para - Ania i  Jacek - rozpocznie swoją posługę po wakacjach – życzymy światła i mocy Ducha Świętego , obfitych owoców i radości w pełnieniu posługi.