Udziałem w Eucharystii wspólnota Domowego Kościoła rozpoczęła przeżywanie kolejnego Rejonowego Dnia Wspólnoty. Po Mszy św. zebraliśmy się w kaplicy fatimskiej na katechezie, adoracji Najświętszego Sakramentu i Namiocie Spotkania.


NIEPOKALANA jest dla mnie najdoskonalszym wzorem Nowego Człowieka oddanego całkowicie w Duchu Świętym Chrystusowi, Jego słowu i dziełu; dlatego oddaję się jej, rozważam z Nią w różańcu tajemnice zbawienia i naśladuję Ją.


Od przypomnienia treści jednej z zasad życia członków naszego ruchu ojciec Waldemar Janecki rozpoczął rozważanie związane z tematem „Oddanie się Niepokalanej”. Podkreślił, iż Maryja jest nam dana po to, abyśmy wiedzieli, jak mamy przyjąć Chrystusa i w jaki sposób mamy oddać się Jego dziełu. Na przykładzie Niepokalanej najwyraźniej widać, że Duch Święty uzdalnia do wejścia we właściwą relację z Chrystusem, do przyjęcia Go i oddania Mu swego życia. Maryja jest osobą, która z pokorą przyjmuje i wypełnia nakazy Boga. Przez swoją miłość współdziałała i współdziała ze swoim Synem w dziele naszego zbawienia i przez to jest naszą Matką. Rozważając tajemnicę Maryi, dochodzimy do głębszego poznania tajemnicy Chrystusa i Kościoła oraz tajemnicy naszego życia w Kościele. Winniśmy naśladować Niepokalaną jako tę, która oddaje się Jezusowi na wyłączną służbę, podporządkowuje Wcielonemu Słowu całe swoje życie, wszystkie pragnienia i myśli.
Po części formacyjnej nastąpiło radosne spotkanie przy herbacie i kawie. Był to czas zacieśniania więzi wspólnoty, dzielenia się przeżyciami, przemyśleniami.