Modlitwa przez wstawiennictwo sługi bożego ks. Franciszka Blachnickiego

Boże, Ojcze Wszechmogący, dziękujemy Ci za Twojego kapłana

Sługę Bożego Franciszka, którego w niezwykły sposób

obdarzyłeś łaską wiary konsekwentnej,

tak iż swoje życie oddał niepodzielnie na Twoją służbę.

Dziękujemy Ci za to, że pozwoliłeś mu gorąco umiłować Twój Kościół

i zrozumieć, że najgłębszą zasadą jego żywotności i płodności

jest oblubieńcze oddanie siebie w miłości Twojemu Synowi,

na wzór Niepokalanej, Matki Kościoła.

Dziękujemy Ci również za to, że przez tego kapłana

wzbudziłeś na polskiej ziemi Ruch Światło-Życie,

który pragnie wychowywać swoich uczestników

do posiadania siebie w dawaniu siebie

i w ten sposób przyczyniać się do wzrostu żywych wspólnot Kościoła.

Bądź uwielbiony, Boże, w Słudze Bożym księdzu Franciszku,

w jego życiu i dziele, i racz wsławić swoje Imię,

udzielając mi przez jego wstawiennictwo łaski ………………..

o którą najpokorniej proszę. Amen.