Kolejny już raz w tym roku formacyjnym, przeżywaliśmy wspólnotowy udział w Eucharystii, modlitwę oraz adorację Najświętszego Sakramentu. W tym też dniu  miał miejsce szczególny moment dla członków nowego kręgu, którzy zakończyli etap ewangelizacji. Po cichej adoracji, zebrani u stopni ołtarza wspólnie odmawiając modlitwę, przyjęli Jezusa jako swego Pana i Zbawiciela.

Radosne spotkanie we wspólnocie zakończyła tradycyjnie agapa - czas dzielenia się życiem, przeżywania udziału w rekolekcjach weekendowych.