W święto Podwyższenia Krzyża Świętego miało miejsce kolejne duchowe wydarzenie. Rozważanie Drogi Krzyżowej było wezwaniem do wyznania wiary i nawrócenia, do uznania naszej słabości, grzechów oraz błagania o miłosierdzie i pomoc Bożą w naszej codzienności. Stojąc pod krzyżem w rodzinach, małżeństwach lub indywidualnie, zjednoczeni w modlitwie, prosiliśmy Pana, by powstrzymał szerzące się w świecie zło.
Tego wieczoru nie zabrakło także wspólnoty Domowego Kościoła w procesji i rozważaniach modlitewnych pod krzyżem oblackim przy kościele pw Św. Stanisława Kostki w Lublińcu.