… „Cóż masz, czego byś nie otrzymał?” …

 Za nami czas oazy wypełniony uwielbieniem Pana, doznaniem wspólnoty, pochylaniem się nad słowami Pisma Św., uczestnictwem w Eucharystiach, którym przewodniczył oo. Tomasz Woźny, proboszcz parafii Św. Stanisława Kostki w Lublińcu i opiekun naszej wspólnoty.  

Podczas spotkania w kręgach dzieliliśmy się naszym rozumieniem słów przewodnich oazy (1 Kor 4,7). Nasunął się wniosek - skoro to, co posiadamy, otrzymaliśmy w darze i skoro prawie wszystko to, kim jesteśmy zawdzięczamy innym, powinniśmy dzielić się sobą. Każdy otrzymany talent, łaska niech nas motywuje do dalszego obdarowywania.

W czasie konferencji, które wygłosił oo. Proboszcz, został poruszony temat modlitwy wewnętrznej, kontemplacyjnej. Jest ona darem od Boga, który we właściwy sposób powinniśmy przyjąć i spełnić określone warunki, jakie mogą nam pomóc w tym przyjęciu.

Nikt z nas nie pozostał bez głębokich przeżyć, wzruszeń i doświadczenia Boga żywego, miłosiernego, kochającego. Szczególnie były to momenty spotkania z naszym Panem i Zbawicielem w modlitwie Namiotu Spotkania oraz w czasie adoracji Najświętszego Sakramentu, w czasie których każdy powierzał Mu wszystko, co nosi w sercu, rozważał Jego słowa.

W czasie, gdy rodzice uczestniczyli w spotkaniach i konferencjach, dzieci pod opieką siostry Zosi oraz Oli i Zuzi wykonały piękne wiosenne drzewo. Przyniosły je do stóp ołtarza w procesji z darami podczas niedzielnej Eucharystii.

 Ten wspaniały czas modlitwy zakończyliśmy napełnieni Bożym błogosławieństwem, z dokonanymi przemyśleniami, pełni nowej motywacji do obdarowywania i pracy nad sobą.

Dziękujemy Asi i Adamowi za zorganizowanie oazy modlitwy, oo. Proboszczowi za współpracę, wygłoszone homilie, konferencje i prowadzenie duchowe. Dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się w sprawy organizacyjne, modlitewne oraz całej wspólnocie za uczestnictwo. Dobrze, że jesteście!

 

Ola i Marek

 

Zdjęcia w „galerii”.