18 września 2021 r., w święto św. Stanisława Kostki, patrona naszej parafii, miało miejsce rozpoczęcie nowego roku formacyjnego wspólnoty Domowego Kościoła, gałęzi rodzinnej Ruchu Światło-Życie.

                 Mszę św. odprawił ks. Marek Olekszyk – moderator DK diecezji gliwickiej. W wygłoszonej homilii przypomniał o konieczności rzetelnego przyjrzenia się jak wygląda droga duchowego wzrostu w naszym życiu osobistym, małżeńskim i rodzinnym. Na zakończenie Eucharystii ksiądz moderator wręczył parom animatorskim świece, które są symbolem obecności Chrystusa podczas każdego spotkania kręgów oraz uroczyście przyjęto jedno małżeństwo do naszej wspólnoty Domowego Kościoła.

                Następnie, w domu katechetycznym, odbyła się krótka, ale radosna agapa, będąca długo oczekiwanym spotkaniem członków wspólnoty Domowego Kościoła. Stała się ona jednocześnie przerywnikiem pomiędzy Mszą św., a konferencją wygłoszoną przez ks. Marka.

                 Podczas konferencji kapłan przypomniał, że prawdziwym celem przystąpienia do DK powinno być pragnienie lepszego poznania Boga, większego zaufania Mu i dążenia wspólnie ze współmałżonkiem do świętości poprzez tworzenie prawdziwie chrześcijańskiej, kochającej się i szczęśliwej rodziny. Musimy nauczyć się ufać Bogu tak jak św. Józef, który otwartym sercem i umysłem przyjmował słowa Pana Boga i natychmiast wprowadzał je w czyn. Pomocą na tej drodze mają nam służyć zasady DK. Podkreślił, że sumienne i gorliwe ich wypełnianie jest ogromnie ważne, gdyż świadczy o świadomej i dojrzałej postawie każdego z nas. Na zakończenie spotkania odśpiewano Nieszpory ku czci św. Stanisława Kostki.

                 Po tak uroczystym rozpoczęciu roku formacyjnego, jesteśmy pełni ufności w działanie Ducha Św. i prowadzenie nas ścieżkami Pana. Ufamy również, że coraz więcej małżeństw odkryje piękną drogę wzrastania i trwania przy Chrystusie we wspólnocie Domowego Kościoła.

                                                                                                                                        Maria i Dariusz