„Każda rodzina chrześcijańska – jak to czynili Maryja i Józef – może przede wszystkim przyjąć Jezusa, słuchać Go, rozmawiać z Nim, strzec Go, bronić Go, wzrastać w Nim; i to jest najlepsza rzecz na świecie. Uczyńmy miejsce w naszych sercach w naszych dniach dla Pana”
                                                                                                                                                                                  Papież Franciszek

Życzymy wszystkim członkom Domowego Kościoła obfitości Łask Bożych, opieki Matki Kościoła, wiele zapału i radosnego przeżywania nowego roku formacyjnego.                                                                                                                                                                                                        Ola i Marek