Poniżej przedstawiamy daty nadchodzących wydarzeń dla Domowego Kościoła
w rejonie, diecezji i w kraju.
 

22.04.2023 - Pielgrzymka do Krościenka DK Lubliniec

14.05.2023 - Dzień Wspólnoty

20.05.2023 - Pielgrzymka do Rud Raciborskich

25.05.2023 - wybory pary diecezjalnej

30.05.2023 - wybory pary rejonowej

17.06.2023 - zakończenie roku formacyjnego i rozesłanie w Zabrzu

24.06.2023 (?) - zakończenie roku formacyjnego w Rejonie.

09.09.2023 - Pielgrzymka DK na Jasną Górę