Rejonowy Dzień Wspólnoty 20.10.2019 r.
W tym roku pochylamy się nad tematem „Wolni i wyzwalający”. Za sprawą ks. Franciszka Blachnickiego, założyciela Ruchu Światło-Życie, temat niewoli i wolności jest wyraźnie obecny w naszej formacji. Obecnie z wielką siłą dotykają człowieka pokusy związane z niewolami wewnętrznymi. Co dzieje się z człowiekiem, kiedy popada w zniewolenia – nałogi, często powtarzające się grzechy, z którymi sobie nie radzi, lęki, obojętność ...? Jak może z tego wyjść? Jak można mu pomóc?
Udział w eucharystii oraz „Namiot spotkania” były okazją do wsłuchania się w Słowo Boże i rozważenia problemu zniewolenia i wolności. Podczas agapy członkowie naszej wspólnoty dawali świadectwa wyzwolenia, jakich dokonał Jezus. Można było również rozważyć włączenie się w Krucjatę Wyzwolenia Człowieka.

Jak ty rozumiesz twoją wolność i twoje niewole?