"Dobro zmierza zawsze do dzielenia się (...). Dzielenie się dobrem sprawia, że ono się umacnia i rozwija. Dlatego jeśli ktoś pragnie żyć z godnością oraz w całej pełni, nie ma innej drogi, jak uznanie drugiego człowieka i szukanie jego dobra"

Adhortacja Evangelii Gaudium. Papież Franciszek.

 "Najważniejsze są dwa przykazania miłować Boga z całego serca i miłować bliźniego jak siebie samego. Reszta to niejako komentarz. To, co jest w sercu Ewangelii - to nie osądzać, nie szukać pyłu, kurzu, źdźbła w oku bliźniego. Św. Paweł mówi, że miłość to cierpliwość, służba, wybaczanie wszystkiego, znoszenie wszystkiego, wierzenie we wszystko. Na tym polega życie wspólnotowe: przyjmować drugiego takim, jaki jest.... Zawsze akceptować drugiego takim, jaki jest. I, jak powiedziałem, św. Paweł definuje miłość jako cierpliwość.

Jean Vanier - założyciel "Arki".