Na wiele różnych sposobów przeżywaliśmy jedność wspólnoty w roku formacyjnym „Wolni i wyzwalający”. Sytuacja epidemiczna w kraju w ostatnich jego miesiącach spowodowała podejmowanie innych niż dotychczas form pracy w kręgach i w rejonie. A te zmiany pokazały, jak bardzo pragniemy zjednoczenia duchowego, wspólnej modlitwy, wzajemnego ubogacania, prowadzenia do Boga. Niestety nie odbędą się wakacyjne rekolekcje. Miejmy nadzieję, że w kolejnym roku formacyjnym to nasze zobowiązanie będzie możliwe do zrealizowania.


Jak co roku dokonaliśmy wyboru nowych par animujących w kręgach oraz nowej pary rejonowej, którą zostali Agnieszka i Krzysztof Kanclerzowie.
W czasie wspólnotowej Eucharystii dziękowaliśmy Panu za ten czas formacyjny oraz za opiekę i prowadzenie duchowe naszych kapłanów. Szczególnie gorące podziękowania i życzenia wszelkiego dobra, Bożego prowadzenia i opieki Matki Bożej skierowaliśmy do ojca proboszcza Waldemara Janeckiego, który od lipca przechodzi do innej placówki. Od ponad 9 lat z wielkim zaangażowaniem zabiegał o wspólnotę Domowego Kościoła w rejonie Lubliniec i jako proboszcz parafii i jako opiekun duchowy kręgów.

Serdecznie dziękujemy za opiekę, wsparcie duchowe i wszelkie działania na rzecz naszej wspólnoty. Życzymy wielu łask Bożych oraz opieki Maryi Niepokalanej na nowym stanowisku i w nowej placówce. DOBRZE, ŻE OJCIEC BYŁ Z NAMI!

Dnia 28 czerwca b.r. podczas Mszy Św. o godz 14.30, której przewodniczył i homilię wygłosił ks. biskup Jan Kopiec, odbyło się pożegnanie ojca proboszcza Waldemara Janeckiego przechodzącego do innej placówki przez wiernych oraz wspólnoty parafialne.

Na czas wakacji niech Pan Bóg naszej wspólnocie błogosławi, strzeże i umacnia w dobrym.

Serdecznie zapraszamy do wspólnoty Domowego Kościoła małżeństwa sakramentalne pragnące dążyć ku Bogu w jedności ze współmałżonkiem.