”… Pan, Bóg twój, idzie z tobą …” Pwt 31,6

Już wkrótce rozpoczniemy nowy rok formacyjny. Wielu z nas brało udział w letnich rekolekcjach, katechezach, spotkaniach modlitewnych. Wakacyjny błogosławiony czas spotkania z Żywym Bogiem, Jego Słowem i łaską na pewno przyniesie obfite owoce w życiu naszym i tych, których spotkaliśmy na swojej drodze.
Prosimy o nadsyłanie swoich świadectw, którymi chcemy się podzielić.
Poniżej link do kalendarza roku formacyjnego 2021/22.
https://www.oaza.pl/kalendarz-pracy-rocznej-2021-22/

Zapraszamy na inaugurację roku formacyjnego 5 września w Katedrze w Gliwicach – szczegóły zostaną podane później.

Inauguracja roku w naszym rejonie – sobota 18 września o godz. 11.00 w kościele pw. Św. Stanisława Kostki w Lublińcu.