Maryja wskazuje nam różaniec jako modlitwę, która przynosi pokój tam, gdzie człowiek rozpętał wojny, która ratuje grzeszników przed wiecznym potępieniem, jak również jest pomocą w osiągnięciu nieba. Jest on szczególnym znakiem Bożego upodobania, dzięki któremu możemy wyprosić Boże miłosierdzie, ocalenie narodów, pomoc w każdym nieszczęściu.
W Fatimie Matka Boska nieustannie prosiła pastuszków, aby codziennie odmawiali różaniec, ofiarowując go w intencji pokoju na świecie.

Wezwanie Boga
W 1712 roku św. Ludwik pisze: „Bóg pragnie, by Jego Najświętsza Matka była obecnie więcej znana, bardziej kochana i bardziej czczona niż kiedykolwiek”.


Ponowna prośba Boga
Sformułowanie, którego użył św. Ludwik, niemal dosłownie zostało powtórzone s. Łucji przez Maryję w Fatimie w 1917 roku: „Jezus chce się posłużyć tobą, aby ludzie mnie poznali i pokochali”

Wyraźmy swą miłość do Boga i Matki poprzez wypełnienie tych wskazań, poprzez modlitwę różańcową.

Poniżej link do rozważań do modlitwy różańcowej, którą prowadziła wspólnota Domowego Kościoła dnia 13 października w kościele pw. Św. Stanisława Kostki w Lublińcu.

https://opoka.org.pl/biblioteka/M/MR/rozancowe_dr_ch.html

“Przez Ciebie, Pani chwalebna, niech zasłużymy wstąpić do Jezusa Syna Twego, który przez Ciebie raczył zstąpić do nas” - (modlitwa św. Anzelma)