Zebrani przy stole Pańskim 6 września zawierzyliśmy Bogu we wspólnocie DK nowy rok formacyjny. Dziękczynienie za czas wakacyjnego wypoczynku, za udział w letnich rekolekcjach wybrzmiało w modlitwach, śpiewie, wysłuchanym świadectwie i w rozmowach po mszy św.

Nowi animatorzy tradycyjnie otrzymali świece na spotkania kręgów.

Przeżywając rok jubileuszowy w Domowym Kościele, który przypomina nam pięćdziesiątą rocznicę pierwszych rekolekcji dla rodzin oraz powstanie pierwszych kręgów Domowego Kościoła, spójrzmy na miejsce, w jakim jesteśmy jako wspólnota i oddajmy Panu nasze pragnienia do ciągłego odnawiania i pogłębiania relacji z Nim w małżeństwach, rodzinie i ruchu Światło-Życie.

„Nikt nie może stawić czoła życiu w sposób odosobniony. (…) Potrzebujemy wspólnoty, ażeby nas wspierała, pomagała nam, takiej, w której pomagamy sobie nawzajem patrzeć w przyszłość”        

                                                                                                                                     (Papież Franciszek, Fratelli Tutti, 8).