O Ruchu, jego założycielu, zasadach najlepiej poczytać na stronach ogólnopolskich i regionalnych:

www.dk.oaza.pl

www.gliwice.oaza.pl

www.oazatarnogorska.pl