W sobotni poranek 26 maja 2018 jako ostatni, ale punktualnie o 9.00 weszliśmy do busa którego pasażerowie, członkowie Domowego Kościoła Diecezji Gliwickiej, podobnie jak my wspólnie z moderatorem diecezjalnym ks. Jarkiem wyruszali na Ogólnopolską Pielgrzymkę Rodzin Domowego Kościoła do Narodowego Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu.

Jak okazało się na miejscu, to dwa tysiące osób z całej Polski wzięło udział w tym zorganizowany po raz XXI wydarzeniu. 

Zajęliśmy miejsca na "błoniach" przed sanktuarium, zawiązaliśmy wspólnotę, a zgromadzonych pielgrzymów powitał ks. prałat Jacek Plota, kustosz Narodowego Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu.

W rodzinnej atmosferze wysłuchaliśmy konferencji moderatora diecezjalnego Diecezji Kaliskiej ks. Macieja Krulaka. W ramach konferencji „Jubileuszowy prezent św. Józefa dla naszych rodzin” wyjaśnił nam symbolikę obrazu świętego Józefa.

Z kolei biskup Krzysztof Włodarczyk ( nie mylić z biskupem Adamem Wodarczykiem) podkreślał, że w małżeństwie powinniśmy się wzajemnie uświęcać, dbać o to aby współmałżonek stawał się świętszy. Wskazywał na hierarchię wartości w życiu człowieka - Bóg, współmałżonek, dzieci, rodzice, rodzina, praca a na końcu ja sam. Tak powinno wyglądać nasze życie. Miłość to ciągła rezygnacja z siebie dla drugiego, a przykładem takiej miłości jest św. Józef.

W czasie eucharystii, swoim słowie biskup kaliski Edward Janiak uświadomił nam, że papież Franciszek ogłosił Nadzwyczajny Rok Świętego Józefa Kaliskiego w Narodowym Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu. – 222 lata temu odbyła się pierwsza w świecie koronacja cudownego obrazu św. Józefa Kaliskiego papieskimi koronami.

            Coś co wywieźliśmy z Kalisza, to przeświadczenie, które na pewno pomoże nam w codziennym życiu, że mężczyzna dostaje zadanie i przystępuje do jego realizacji, a kobieta przed wykonaniem jeszcze - podobnie jak Maryja w czasie zwiastowania - rozważa. Zawierzając się świętemu Józefowi możemy liczyć na jego opiekę i wsparcie.

                                                                       Danka i Andrzej

Kończy się już kolejny rok formacyjny, choć przed nami jeszcze kilka ważnych wydarzeń, do udziału w których serdecznie zapraszamy.

W piątek 19 maja spotykamy się na modlitwie u O. Oblatów podczas wieczoru uwielbienia po mszy o godz. 18.30 oraz w niedzielę tj. 21 maja na naszej tradycyjnej mszy o godz. 14.30.

Zachęcamy do wzięcia udziału w XXI pielgrzymce rodzin DK do sanktuarium św. Józefa w Kaliszu dnia 26 maja 2018r. W tym szczególnym miejscu możemy spotkać się na modlitwie z wiernym opiekunem Syna Bożego i Jego Matki, patronem rodzin. Temu, który z miłością przyjmował różne życiowe doświadczenia i cierpienia, z nadzieją i ufnością zawierzmy nasze rodziny. Planowany jest wspólny przejazd autokarem z placu przed kościołem Ojców Oblatów w Lublińcu - parafia Św. Stanisława Kostki, ul. Piłsudskiego 6. Wyjazd autokaru o godzinie 9.00 ( prosimy o przybycie najpóźniej 15 minut przed odjazdem). Dojazd do Lublińca we własnym zakresie, będzie możliwość zaparkowania samochodów na czas pielgrzymki w pobliżu kościoła. Powrót autokaru do Lublińca ok. godziny 21.00. Koszt przejazdu - 20 zł od osoby dorosłej, dzieci bezpłatnie. Dojechać można we własnym zakresie lub autokarem zamówionym przez parę rejonową. Program pielgrzymki link -  http://www.dk.oaza.pl/aktualnosci/pielgrzymka-do-kalisza/ 

Dopełnieniem naszych przeżyć formacyjnych będzie udział w letnich rekolekcjach, które pozwolą nam spotkać się z Panem w innych ludziach i w wydarzeniach życia. Jeżeli ktoś jeszcze nie wie jak znaleźć wolne miejsca na rekolekcje oazowe dla rodzin Domowego Kościoła link - http://www.dk.oaza.pl/rekolekcje/

 

 

 

Podczas tegorocznej Oazy Modlitwy w Kokotku pochylaliśmy się nad działaniem Ducha Świętego w nas - nad Jego darami i owocem. Piękna pogoda, przyroda wokół Oblackiej Przystani i grono prawie całej wspólnoty DK rejonu lublinieckiego sprawiły, że czas zadumy, modlitwy, wsłuchania się w Słowo Boże oraz katechezy - był wspaniałym darem Bożym i łaską jakie nas wypełniły.

Zanurzenie się w bliskość Boga w czasie eucharystii, modlitwy przed Najświętszym Sakramentem, podczas namiotu spotkania, dialogu małżeńskiego i spotkań modlitewnych pozwoliło nam zastanowić się nad odpowiedzią na pytania:

- "Jaki owoc Ducha Świętego najwyraźniej widoczny jest we mnie, w moim współmałżonku?"

- "Czy proszę Ducha Świętego o jego dary i czy współdziałam z Nim, by życie Jezusa Chrystusa we mnie stale się rozwijało?" 

Bardzo radosnym momentem był czas, kiedy zacieśnialiśmy nasze wspólnotowe więzi podczas razem spędzonego "Pogodnego popołudnia" prowadzonego przez wodzireja.

Serdecznie dziękujemy naszej parze rejonowej - Asi i Adamowi oraz wszystkim, którzy ich wspierali za zorganizowanie tej Oazy Modlitwy.

Dziękujemy: O. Waldemarowi za współorganizację, opiekę duchową, rozważania i konferencję, Alinie, Irenie i Hubertowi za świadectwa życia oraz wszystkim uczestnikom oazy za obecność, dzielenie się słowem i modlitwą.

W zakładce: Modlitwa, świadectwa - świadectwa z OM w Kokotku.

W zakładce galeria - zdjęcia.  

 

 

Udziałem w Eucharystii wspólnota Domowego Kościoła rozpoczęła przeżywanie kolejnego Rejonowego Dnia Wspólnoty. Po Mszy św. zebraliśmy się w kaplicy fatimskiej na katechezie, adoracji Najświętszego Sakramentu i Namiocie Spotkania.


NIEPOKALANA jest dla mnie najdoskonalszym wzorem Nowego Człowieka oddanego całkowicie w Duchu Świętym Chrystusowi, Jego słowu i dziełu; dlatego oddaję się jej, rozważam z Nią w różańcu tajemnice zbawienia i naśladuję Ją.


Od przypomnienia treści jednej z zasad życia członków naszego ruchu ojciec Waldemar Janecki rozpoczął rozważanie związane z tematem „Oddanie się Niepokalanej”. Podkreślił, iż Maryja jest nam dana po to, abyśmy wiedzieli, jak mamy przyjąć Chrystusa i w jaki sposób mamy oddać się Jego dziełu. Na przykładzie Niepokalanej najwyraźniej widać, że Duch Święty uzdalnia do wejścia we właściwą relację z Chrystusem, do przyjęcia Go i oddania Mu swego życia. Maryja jest osobą, która z pokorą przyjmuje i wypełnia nakazy Boga. Przez swoją miłość współdziałała i współdziała ze swoim Synem w dziele naszego zbawienia i przez to jest naszą Matką. Rozważając tajemnicę Maryi, dochodzimy do głębszego poznania tajemnicy Chrystusa i Kościoła oraz tajemnicy naszego życia w Kościele. Winniśmy naśladować Niepokalaną jako tę, która oddaje się Jezusowi na wyłączną służbę, podporządkowuje Wcielonemu Słowu całe swoje życie, wszystkie pragnienia i myśli.
Po części formacyjnej nastąpiło radosne spotkanie przy herbacie i kawie. Był to czas zacieśniania więzi wspólnoty, dzielenia się przeżyciami, przemyśleniami.

W piątek 2 marca stanęliśmy przy krzyżu Chrystusa, by we wspólnocie Domowego Kościoła przyjrzeć się swojemu małżeństwu i relacjom rodzinnym, by na nie spojrzeć idąc razem z Jezusem drogą krzyżową. Małżeństwo jest drogą, na której dwoje ludzi ma wspierać się wzajemnie w dążeniu do świętości - mąż i żona powinni uświęcać nie tylko siebie, ale także współmałżonka, swoje dzieci. Czasem może być ciężko, ale kochać to znaczy poświęcać swoje życie dla drugiego człowieka. Ten ciężar miłości będzie lżejszy, jeśli o pomoc w jego udźwignięciu poprosimy samego Jezusa.

Prosimy Cię Jezu, wypełniaj swoją miłością nasze braki i słabości. Wspomagaj nasze rodziny, aby kwitła w nich miłość, która jest cierpliwa i łaskawa, która nie zazdrości i nie szuka poklasku, która nie unosi się pychą ani gniewem, która nie szuka swego i złego nie pamięta. Prosimy Cię o miłość, która we wszystko wierzy, we wszystkim pokłada nadzieje i wszystko przetrzyma. Niech miłość w naszych rodzinach nigdy nie ustanie.