Udziałem w Eucharystii wspólnota Domowego Kościoła rozpoczęła przeżywanie kolejnego Rejonowego Dnia Wspólnoty. Po Mszy św. zebraliśmy się w kaplicy fatimskiej na katechezie, adoracji Najświętszego Sakramentu i Namiocie Spotkania.


NIEPOKALANA jest dla mnie najdoskonalszym wzorem Nowego Człowieka oddanego całkowicie w Duchu Świętym Chrystusowi, Jego słowu i dziełu; dlatego oddaję się jej, rozważam z Nią w różańcu tajemnice zbawienia i naśladuję Ją.


Od przypomnienia treści jednej z zasad życia członków naszego ruchu ojciec Waldemar Janecki rozpoczął rozważanie związane z tematem „Oddanie się Niepokalanej”. Podkreślił, iż Maryja jest nam dana po to, abyśmy wiedzieli, jak mamy przyjąć Chrystusa i w jaki sposób mamy oddać się Jego dziełu. Na przykładzie Niepokalanej najwyraźniej widać, że Duch Święty uzdalnia do wejścia we właściwą relację z Chrystusem, do przyjęcia Go i oddania Mu swego życia. Maryja jest osobą, która z pokorą przyjmuje i wypełnia nakazy Boga. Przez swoją miłość współdziałała i współdziała ze swoim Synem w dziele naszego zbawienia i przez to jest naszą Matką. Rozważając tajemnicę Maryi, dochodzimy do głębszego poznania tajemnicy Chrystusa i Kościoła oraz tajemnicy naszego życia w Kościele. Winniśmy naśladować Niepokalaną jako tę, która oddaje się Jezusowi na wyłączną służbę, podporządkowuje Wcielonemu Słowu całe swoje życie, wszystkie pragnienia i myśli.
Po części formacyjnej nastąpiło radosne spotkanie przy herbacie i kawie. Był to czas zacieśniania więzi wspólnoty, dzielenia się przeżyciami, przemyśleniami.

W piątek 2 marca stanęliśmy przy krzyżu Chrystusa, by we wspólnocie Domowego Kościoła przyjrzeć się swojemu małżeństwu i relacjom rodzinnym, by na nie spojrzeć idąc razem z Jezusem drogą krzyżową. Małżeństwo jest drogą, na której dwoje ludzi ma wspierać się wzajemnie w dążeniu do świętości - mąż i żona powinni uświęcać nie tylko siebie, ale także współmałżonka, swoje dzieci. Czasem może być ciężko, ale kochać to znaczy poświęcać swoje życie dla drugiego człowieka. Ten ciężar miłości będzie lżejszy, jeśli o pomoc w jego udźwignięciu poprosimy samego Jezusa.

Prosimy Cię Jezu, wypełniaj swoją miłością nasze braki i słabości. Wspomagaj nasze rodziny, aby kwitła w nich miłość, która jest cierpliwa i łaskawa, która nie zazdrości i nie szuka poklasku, która nie unosi się pychą ani gniewem, która nie szuka swego i złego nie pamięta. Prosimy Cię o miłość, która we wszystko wierzy, we wszystkim pokłada nadzieje i wszystko przetrzyma. Niech miłość w naszych rodzinach nigdy nie ustanie.

W sobotę 13.01.2017 r. odbyło się spotkanie kolędowe Domowego Kościoła diecezji gliwickiej. Mszę Świętą celebrowali: ks. biskup Andrzej Iwanecki, moderator diecezjalny DK ks. Jarosław Buchenfeld oraz moderatorzy rejonowi - ojciec Waldemar Janecki i ks. Krzysztof Grzegorczyk. Głosząc homilię, ks. biskup nawiązał do własnych przeżyć rodzinnych  i w ciepłych słowach odniósł się do gałęzi rodzinnej Ruchu Światło-Życie. Podkreślając ogromną rolę Domowego Kościoła zachęcał do tworzenia nowych kręgów obiecując dla nich swoje błogosławieństwo.

Po uroczystej eucharystii przeszliśmy do sali na wspólne biesiadowanie przy kolędzie. Był to czas dzielenia się radością, przeżyciami z wieloma rodzinami naszego ruchu. Z naszego rejonu w kolędowaniu uczestniczyło kilka rodzin. Na podstronie Galeria - kilka zdjęć.

 

Czas Adwantu upłynął bardzo szybko. Dużo przeżyć, zadumy i radości przyniosło nam uczestnictwo w sobotnich mszach roratnich i rozmowy ze znajomymi przed kościołem pw. Św. Stanisława Kostki z kubkiem gorącej herbaty korzennej lub kakao, które przygotowali członkowie naszej współnoty.

Maryja Matka Jezusa jest bliska Ruchowi Światło-Życie. Staje się Ona najdoskonalszym wzorem Nowego Człowieka oddanego całkowicie w Duchu Świętym - Chrystusowi. Dlatego oddajemy się Jej w opiekę, prosimy o wstawiennictwo i pragniemy Ją naśladować w swoim życiu. Razem z Nią oczekujemy Narodzenia Syna Bożego.

W piątek 8 grudnia licznie zgromadziliśmy się na eucharystii, by uroczyście obchodzić święto Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny - święto patronalne Ruchu Światlo - Życie.

Kolejnym wydarzeniem związanym z Maryją był Adwentowy Rejonowy Dzień Wspólnoty, którego temat brzmał - "Niepokalana - wzór nowego człowieka" (10 grudnia). RDW rozpoczęliśmy od eucharystii o godz. 14.30, a następnie zgromadziliśmy się w kaplicy, by przed wystawionym Najświętszym Sakramentem w Namiocie Spotkania rozważać Słowo Boże. Tradycyjnie dzień wspólnoty zakończył się agapą.  

W wigilię naszego święta patronalnego - Świętej Rodziny zebraliśmy się na Mszy św. w kościele pw. Św. Stanisław Kostki. Słowo Boże skierował do nas ojciec probosz Waldemar Janecki, składając jednocześnie jak najlepsze życzenia dla wspólnoty. Życzył nam, m.in. abyśmy pielęgnowali w sobie charyzmaty ruchu i byli przykładem dla innych rodzin w kościele. Podkreślił również, że Domowy Kościół jest Mu szczególnie drogi i bliski. A my składamy Mu serdeczne podziękowania za troskę i opiekę nad naszymi kręgami.

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia życzymy wszystkim

głębokiej WIARY,
że Jezus prawdziwie się narodził i jest z nami w naszej codzienności - zawsze,
wielkiej NADZIEI,
że wszystko co przygotował dla nas jest dobre
i gorącej MIŁOŚCI,
abyśmy potrafili przyjąć Jego miłość i nią kochać Go i wszystkich dokoła".
 
Asia i Adam

21-24.IX Narodowy Kongres Trzeźwości (Warszawa)
30.IX XXXVII Krajowa Pielgrzymka KWC – Katowice
15.X Rejonowy Dzień Wspólnoty Lubliniec
20-22.X Jesienna Oaza Modlitwy w Wiśle termin-1
27-29.X Jesienna Oaza Modlitwy w Wiśle termin-2
15.XI Krąg rejonowy w Lublińcu, godz. 19.00
17.XI Piątkowy Wieczór Uwielbienia u Oblatów – prowadzi DK L-c
8.XII NIEPOKALANE POCZĘCIE NMP – Uroczystość patronalna Ruchu Światło-Życie
10.XII Rejonowy Dzień Wspólnoty Lubliniec
31.XII Niedziela Św. Rodziny – Uroczystość patronalna Domowego Kościoła
I. 2018 Opłatek DK ???
7.I.2018 Niedziela Chrztu Pańskiego – Patronalne święto moderatorów
16.II Piątkowy Wieczór Uwielbienia u Oblatów – prowadzi DK L-c
02-04.III Wiosenna Oazy Modlitwy termin-1
09-11.III Wiosenna Oazy Modlitwy termin-2
11. III Rejonowy Dzień Wspólnoty Lubliniec
20-22.IV Oaza Modlitwy w Kokotku
29.III-01.IV TRIDUUM PASCHALNE
18.V Piątkowy Wieczór Uwielbienia u Oblatów – prowadzi DK L-c
26.V Pielgrzymka rodzin DK do Kalisza
3.VI FESTYN RODZINNY u Oblatów w Lublińcu
?? Pielgrzymka Rodzin do MB Pokornej w Rudach
16.VI Diecezjalny Dzień Wspólnoty – połączony z rozesłaniem (par. św. Andrzeja Zabrze)

Legenda: Niebieski – wydarzenia ogólne krajowe i diecezjalne, Czarny – wydarzenia rejonu Lubliniec