Na wiele różnych sposobów przeżywaliśmy jedność wspólnoty w roku formacyjnym „Wolni i wyzwalający”. Sytuacja epidemiczna w kraju w ostatnich jego miesiącach spowodowała podejmowanie innych niż dotychczas form pracy w kręgach i w rejonie. A te zmiany pokazały, jak bardzo pragniemy zjednoczenia duchowego, wspólnej modlitwy, wzajemnego ubogacania, prowadzenia do Boga. Niestety nie odbędą się wakacyjne rekolekcje. Miejmy nadzieję, że w kolejnym roku formacyjnym to nasze zobowiązanie będzie możliwe do zrealizowania.


Jak co roku dokonaliśmy wyboru nowych par animujących w kręgach oraz nowej pary rejonowej, którą zostali Agnieszka i Krzysztof Kanclerzowie.
W czasie wspólnotowej Eucharystii dziękowaliśmy Panu za ten czas formacyjny oraz za opiekę i prowadzenie duchowe naszych kapłanów. Szczególnie gorące podziękowania i życzenia wszelkiego dobra, Bożego prowadzenia i opieki Matki Bożej skierowaliśmy do ojca proboszcza Waldemara Janeckiego, który od lipca przechodzi do innej placówki. Od ponad 9 lat z wielkim zaangażowaniem zabiegał o wspólnotę Domowego Kościoła w rejonie Lubliniec i jako proboszcz parafii i jako opiekun duchowy kręgów.

Serdecznie dziękujemy za opiekę, wsparcie duchowe i wszelkie działania na rzecz naszej wspólnoty. Życzymy wielu łask Bożych oraz opieki Maryi Niepokalanej na nowym stanowisku i w nowej placówce. DOBRZE, ŻE OJCIEC BYŁ Z NAMI!

Dnia 28 czerwca b.r. podczas Mszy Św. o godz 14.30, której przewodniczył i homilię wygłosił ks. biskup Jan Kopiec, odbyło się pożegnanie ojca proboszcza Waldemara Janeckiego przechodzącego do innej placówki przez wiernych oraz wspólnoty parafialne.

Na czas wakacji niech Pan Bóg naszej wspólnocie błogosławi, strzeże i umacnia w dobrym.

Serdecznie zapraszamy do wspólnoty Domowego Kościoła małżeństwa sakramentalne pragnące dążyć ku Bogu w jedności ze współmałżonkiem.


Obecny rok formacyjny 2019/2020, który powoli dobiega do końca, jest zgoła inny niż przypuszczaliśmy. Snuliśmy wiele planów, mieliśmy wiele ciekawych pomysłów, by przeżywać ten czas we wspólnotowym działaniu. Jednak chwała Boża objawia się w naszej codzienności – w trudach, w tęsknocie, w łączności duchowej, w okazywaniu miłosierdzia innym ludziom, we wzmożonej modlitwie, w byciu dobrym.
Tradycyjnie adorowaliśmy Najświętszy Sakrament przy Bożym Grobie, jednoczyliśmy się poprzez media w czasie Triduum Paschalnego i rejonowego dnia wspólnoty. To piękne i radosne chwile. I bądźmy wdzięczni Bogu za ten czas, w którym mocniej Go pragniemy, szukamy i odnajdujemy.

Trwajmy w łączności duchowej ze wspólnotą Domowego Kościoła w dalszym ciągu, bo przed nami kolejne wydarzenia. Ze względu na sytuację panującą w Polsce i na całym świecie tegoroczna pielgrzymka Domowego Kościoła do Kalisza w tradycyjnej formie nie może się odbyć. Dlatego zamieńmy naszą fizyczną obecność w tym miejscu na duchową i bądźmy razem na modlitwie w dniu 16 maja. Przewidziana konferencja będzie dostępna poprzez media, akt zawierzenia św. Józefowi niech odbędzie się w naszych rodzinach.

Módlmy się o światło Boże w intencji wyborów nowych animatorów kręgów oraz pary rejonowej.

Niechaj ten czas pandemii przyniesie błogosławione i obfite owoce w życiu naszym i całego świata.

 

Przypominamy o Piątkowym Wieczorze Uwielbienia u Oblatów, który poprowadzi DK Lubliniec w dniu 21 lutego br. oraz Oazie Modlitwy w Kokotku w dniach 27-29 marca br. na które serdecznie zapraszamy.

Zapraszamy na I BAL PRZEBIERAŃCÓW DOMOWEGO KOŚCIOŁA w dniu 22 lutego 2020 od godz. 16.00 w Auli Szkoły Katolickiej u Oblat. Zapraszamy małżeństwa, rodziny z dziećmi i naszych kapłanów. Obowiązkowo przebranie – uszyte, zrobione, przerobione, pożyczone, wypożyczone w dowolnym temacie. Zapewniamy zabawę przy muzyce, mini konkursy dla dzieci i dorosłych. Koszt od pary lub rodziny wynosi 20 zł, płatne przy wejściu przed balem, a zapisy u Gosi Mandli lub Ali Nadolnej tel. 697 167 875.

Lipiec i sierpień to czas naszych rekolekcji formacyjnych. Niechaj będą dla nas wszystkich czasem wakacyjnych spotkań z Panem oraz okazją do dawania świadectwa wobec innych ludzi o swojej drodze z Chrystusem w małżeństwie i rodzinie. Można pod podanym niżej linkiem wyszukać dla siebie odpowiedni turnus http://www.dk.oaza.pl/rekolekcje/

Serdecznie zapraszamy na rekolekcje formacyjne Domowego Kościoła I st., które odbędą się w dniach 30.06-16.07.2020r. w domu rekolekcyjnym Emaus w Koniakowie. Zapisy i wszelkie informacje pod numerem telefonu 512 516 020 najlepiej po 16:30. Basia i Witek Markowie.

Radość z tego, że Bóg się narodził, że tak blisko jest z człowiekiem wybrzmiała we wspólnotowym kolędowaniu, które rozpoczęliśmy Mszą Św. w kościele pod wezwaniem Św. Stanisława Kostki w Lublińcu o godz. 11.00.
Eucharystii przewodniczył i homilię wygłosił ksiądz biskup Andrzej Iwanecki. Koncelebransami byli ksiądz proboszcz OMI Waldemar Janecki opiekun duchowy kręgów rejonu lublinieckiego oraz ksiądz Jarosław Buchenfeld moderator diecezjalny Domowego Kościoła. Wsłuchując się w kierowane do nas słowa kazania spoglądaliśmy m. in. na Rodzinę z Nazaretu, którą pięknie przedstawia obraz w Sanktuarium Św. Józefa w Kaliszu. W tej rodzinie Jezus, Maryja i Józef trzymają się za ręce – tworzą małą wspólnotę, w której Bóg jest w centrum. Ksiądz biskup zwrócił także uwagę na to, jak ważna jest komunikacja w rodzinie i w naszym otoczeniu – co i w jaki sposób mówimy, czy potrafimy słuchać, jak oceniamy innych, czy nasze zdanie jest najważniejsze, czy staramy się zrozumieć, co inni mają na myśli, czy zastanawiamy się jakie są ich przeżycia?
W procesji niesienia darów ołtarza wzięły udział także osoby pragnące włączyć się w dzieło Krucjaty Wyzwolenia Człowieka i na ręce księdza biskupa złożyły swoje deklaracje.
Po mszy św., podczas biesiadowania, w radosnej atmosferze śpiewaliśmy kolędy, do których m.in. przygrywał na gitarze ksiądz biskup.
Dziękujemy lublinieckiej parze rejonowej oraz wszystkim, którzy włączyli się w organizację tego spotkania.
Reportaż foto w zakładce galeria.

Filmik z kolędowania można obejrzeć klikając na poniższy link: https://drive.google.com/file/d/14UmEr0wV2t3P9-gNsUQqsfoO8noE1v24/view?ts=5e3085fb

Serdecznie zapraszamy na nasze kolędowanie wspólnoty DK rejonu gliwickiego wraz z ks. biskupem Andrzejem Iwaneckim.

Naszą radość z przeżywania Tajemnicy Wcielenia chciejmy wyrazić podczas kolędowania w diecezjalnej wspólnocie Domowego Kościoła wraz z księdzem biskupem Andrzejem Iwaneckim, na które, wraz z gospodarzami, serdecznie zapraszamy!
Zapraszamy również kapłanów opiekujących się kręgami Domowego Kościoła! Tym razem spotkanie odbędzie się dnia 11 stycznia 2020 r.
w parafii pw. Św. Stanisława Kostki w Lublińcu, oo. Oblaci; ul. Piłsudskiego 6. Początek spotkania - godzina 10.30 - przygotowanie do liturgii i eucharystia (godz. 11.00), po której na dalsze świętowanie przejdziemy do pobliskiej szkoły katolickiej.

Podczas eucharystii będzie możliwość włączenia się w dzieło Krucjaty Wyzwolenia Człowieka, poprzez złożenie deklaracji na ręce księdza biskupa.
Osoby pragnące taki dar uczynić prosimy o przekazanie nam takiej informacji najpóźniej do godziny 10.30 w dniu 11.01.2020 r.

Dziękujemy i jeszcze raz zapraszamy!
Kasia i Janusz Kułacz - gliwicka para diecezjalna DK
wraz z ks. Jarosławem Buchenfeldem - moderatorem diecezjalnym DK

Czas adwentu jest okazją na zastanowienie się nad swoim życiem – ile w nim miłości Boga i bliźniego, ile w nim wiary, ile w nim błędów i grzechu, od których powinniśmy się odwrócić? Ile czasu przeznaczamy w nim na spotkanie z Panem – w głębokości swojej duszy – z wielkim pragnieniem i tylko dla Niego?
Czas adwentu to także czas łaski darowanej nam od Boga – przez wstawiennictwo Maryji, która wraz z nami oczekuje narodzenia Syna Bożego. A On rodzi się w nas, w naszym życiu – cichutko i skromnie. Przychodzi do każdego z nas, do rodzin, do wspólnot.
Idźmy naszą drogą codzienności przez kolejny rok, w bliskości z Nim.

 AKT POŚWIĘCENIA SIĘ NAJŚWIĘTSZEJ RODZINIE
(Modlitwa Papieża Leona XIII)
Jezu, Zbawicielu nasz Najdroższy, przyszedłeś na świat, aby go oświetlić Swoją nauką i własnym przykładem. Większość swego życia ziemskiego spędziłeś w ubogim Domku Nazaretańskim, w pokornym poddaniu się Maryi i Józefowi, a przez to uświęciłeś tę Rodzinę, która miała być wzorem dla wszystkich chrześcijańskich rodzin.
Przyjmij łaskawie naszą rodzinę, która się Tobie dzisiaj oddaje i poświęca. Broń, strzeż i utwierdzaj nas w Twej świętej bojaźni, pokoju, zgodzie i miłości chrześcijańskiej, abyśmy stali się podobni do Boskiego Wzoru Twojej Świętej Rodziny i w ten sposób wszyscy razem, bez wyjątku, osiągnęli wieczne szczęście.
Maryjo, Najmilsza Matko Jezusa i nasza Matko, przez Twoje pełne miłości wstawiennictwo uczyń to nasze poświęcenie się miłym Jezusowi i wyjednaj nam Jego łaski i błogosławieństwo.
Święty Józefie, Najtroskliwszy Opiekunie Jezusa i Maryi, wspieraj nas Swoją modlitwą we wszystkich naszych duchowych i doczesnych potrzebach, abyśmy mogli wraz z Maryją i Tobą chwalić Jezusa, naszego Boskiego Zbawiciela przez całą wieczność. Amen.