Domowy Kościół Lubliniec

Witamy na stronie Domowego Kościoła w Lublińcu gałęzi rodzinnej Ruchu Światło Życie.


Droga krzyżowa Wspólnoty DK

W piątek 2 marca stanęliśmy przy krzyżu Chrystusa, by we wspólnocie Domowego Kościoła przyjrzeć się swojemu małżeństwu i relacjom rodzinnym, by na nie spojrzeć idąc razem z Jezusem drogą krzyżową. Małżeństwo jest drogą, na której dwoje ludzi ma wspierać się wzajemnie w dążeniu do świętości - mąż i żona powinni uświęcać nie tylko siebie, ale także współmałżonka, swoje dzieci. Czasem może być ciężko, ale kochać to znaczy poświęcać swoje życie dla drugiego człowieka. Ten ciężar miłości będzie lżejszy, jeśli o pomoc w jego udźwignięciu poprosimy samego Jezusa.

Prosimy Cię Jezu, wypełniaj swoją miłością nasze braki i słabości. Wspomagaj nasze rodziny, aby kwitła w nich miłość, która jest cierpliwa i łaskawa, która nie zazdrości i nie szuka poklasku, która nie unosi się pychą ani gniewem, która nie szuka swego i złego nie pamięta. Prosimy Cię o miłość, która we wszystko wierzy, we wszystkim pokłada nadzieje i wszystko przetrzyma. Niech miłość w naszych rodzinach nigdy nie ustanie.


Wielkopostny Rejonowy Dzień Wspólnoty Ruchu Światło-Życie 18 marca 2018 roku

 

 

Udziałem w Eucharystii wspólnota Domowego Kościoła rozpoczęła przeżywanie kolejnego Rejonowego Dnia Wspólnoty. Po Mszy św. zebraliśmy się w kaplicy fatimskiej na katechezie, adoracji Najświętszego Sakramentu i Namiocie Spotkania.


NIEPOKALANA jest dla mnie najdoskonalszym wzorem Nowego Człowieka oddanego całkowicie w Duchu Świętym Chrystusowi, Jego słowu i dziełu; dlatego oddaję się jej, rozważam z Nią w różańcu tajemnice zbawienia i naśladuję Ją.


Od przypomnienia treści jednej z zasad życia członków naszego ruchu ojciec Waldemar Janecki rozpoczął rozważanie związane z tematem „Oddanie się Niepokalanej”. Podkreślił, iż Maryja jest nam dana po to, abyśmy wiedzieli, jak mamy przyjąć Chrystusa i w jaki sposób mamy oddać się Jego dziełu. Na przykładzie Niepokalanej najwyraźniej widać, że Duch Święty uzdalnia do wejścia we właściwą relację z Chrystusem, do przyjęcia Go i oddania Mu swego życia. Maryja jest osobą, która z pokorą przyjmuje i wypełnia nakazy Boga. Przez swoją miłość współdziałała i współdziała ze swoim Synem w dziele naszego zbawienia i przez to jest naszą Matką. Rozważając tajemnicę Maryi, dochodzimy do głębszego poznania tajemnicy Chrystusa i Kościoła oraz tajemnicy naszego życia w Kościele. Winniśmy naśladować Niepokalaną jako tę, która oddaje się Jezusowi na wyłączną służbę, podporządkowuje Wcielonemu Słowu całe swoje życie, wszystkie pragnienia i myśli.
Po części formacyjnej nastąpiło radosne spotkanie przy herbacie i kawie. Był to czas zacieśniania więzi wspólnoty, dzielenia się przeżyciami, przemyśleniami.


Spotkanie kolędowe w Bobrownikach

W sobotę 13.01.2017 r. odbyło się spotkanie kolędowe Domowego Kościoła diecezji gliwickiej. Mszę Świętą celebrowali: ks. biskup Andrzej Iwanecki, moderator diecezjalny DK ks. Jarosław Buchenfeld oraz moderatorzy rejonowi - ojciec Waldemar Janecki i ks. Krzysztof Grzegorczyk. Głosząc homilię, ks. biskup nawiązał do własnych przeżyć rodzinnych  i w ciepłych słowach odniósł się do gałęzi rodzinnej Ruchu Światło-Życie. Podkreślając ogromną rolę Domowego Kościoła zachęcał do tworzenia nowych kręgów obiecując dla nich swoje błogosławieństwo.

Po uroczystej eucharystii przeszliśmy do sali na wspólne biesiadowanie przy kolędzie. Był to czas dzielenia się radością, przeżyciami z wieloma rodzinami naszego ruchu. Z naszego rejonu w kolędowaniu uczestniczyło kilka rodzin. Na podstronie Galeria - kilka zdjęć.

 

Publish modules to the "offcanvs" position.