Radość z tego, że Bóg się narodził, że tak blisko jest z człowiekiem wybrzmiała we wspólnotowym kolędowaniu, które rozpoczęliśmy Mszą Św. w kościele pod wezwaniem Św. Stanisława Kostki w Lublińcu o godz. 11.00.
Eucharystii przewodniczył i homilię wygłosił ksiądz biskup Andrzej Iwanecki. Koncelebransami byli ksiądz proboszcz OMI Waldemar Janecki opiekun duchowy kręgów rejonu lublinieckiego oraz ksiądz Jarosław Buchenfeld moderator diecezjalny Domowego Kościoła. Wsłuchując się w kierowane do nas słowa kazania spoglądaliśmy m. in. na Rodzinę z Nazaretu, którą pięknie przedstawia obraz w Sanktuarium Św. Józefa w Kaliszu. W tej rodzinie Jezus, Maryja i Józef trzymają się za ręce – tworzą małą wspólnotę, w której Bóg jest w centrum. Ksiądz biskup zwrócił także uwagę na to, jak ważna jest komunikacja w rodzinie i w naszym otoczeniu – co i w jaki sposób mówimy, czy potrafimy słuchać, jak oceniamy innych, czy nasze zdanie jest najważniejsze, czy staramy się zrozumieć, co inni mają na myśli, czy zastanawiamy się jakie są ich przeżycia?
W procesji niesienia darów ołtarza wzięły udział także osoby pragnące włączyć się w dzieło Krucjaty Wyzwolenia Człowieka i na ręce księdza biskupa złożyły swoje deklaracje.
Po mszy św., podczas biesiadowania, w radosnej atmosferze śpiewaliśmy kolędy, do których m.in. przygrywał na gitarze ksiądz biskup.
Dziękujemy lublinieckiej parze rejonowej oraz wszystkim, którzy włączyli się w organizację tego spotkania.
Reportaż foto w zakładce galeria.

Filmik z kolędowania można obejrzeć klikając na poniższy link: https://drive.google.com/file/d/14UmEr0wV2t3P9-gNsUQqsfoO8noE1v24/view?ts=5e3085fb

Serdecznie zapraszamy na nasze kolędowanie wspólnoty DK rejonu gliwickiego wraz z ks. biskupem Andrzejem Iwaneckim.

Naszą radość z przeżywania Tajemnicy Wcielenia chciejmy wyrazić podczas kolędowania w diecezjalnej wspólnocie Domowego Kościoła wraz z księdzem biskupem Andrzejem Iwaneckim, na które, wraz z gospodarzami, serdecznie zapraszamy!
Zapraszamy również kapłanów opiekujących się kręgami Domowego Kościoła! Tym razem spotkanie odbędzie się dnia 11 stycznia 2020 r.
w parafii pw. Św. Stanisława Kostki w Lublińcu, oo. Oblaci; ul. Piłsudskiego 6. Początek spotkania - godzina 10.30 - przygotowanie do liturgii i eucharystia (godz. 11.00), po której na dalsze świętowanie przejdziemy do pobliskiej szkoły katolickiej.

Podczas eucharystii będzie możliwość włączenia się w dzieło Krucjaty Wyzwolenia Człowieka, poprzez złożenie deklaracji na ręce księdza biskupa.
Osoby pragnące taki dar uczynić prosimy o przekazanie nam takiej informacji najpóźniej do godziny 10.30 w dniu 11.01.2020 r.

Dziękujemy i jeszcze raz zapraszamy!
Kasia i Janusz Kułacz - gliwicka para diecezjalna DK
wraz z ks. Jarosławem Buchenfeldem - moderatorem diecezjalnym DK

Czas adwentu jest okazją na zastanowienie się nad swoim życiem – ile w nim miłości Boga i bliźniego, ile w nim wiary, ile w nim błędów i grzechu, od których powinniśmy się odwrócić? Ile czasu przeznaczamy w nim na spotkanie z Panem – w głębokości swojej duszy – z wielkim pragnieniem i tylko dla Niego?
Czas adwentu to także czas łaski darowanej nam od Boga – przez wstawiennictwo Maryji, która wraz z nami oczekuje narodzenia Syna Bożego. A On rodzi się w nas, w naszym życiu – cichutko i skromnie. Przychodzi do każdego z nas, do rodzin, do wspólnot.
Idźmy naszą drogą codzienności przez kolejny rok, w bliskości z Nim.

 AKT POŚWIĘCENIA SIĘ NAJŚWIĘTSZEJ RODZINIE
(Modlitwa Papieża Leona XIII)
Jezu, Zbawicielu nasz Najdroższy, przyszedłeś na świat, aby go oświetlić Swoją nauką i własnym przykładem. Większość swego życia ziemskiego spędziłeś w ubogim Domku Nazaretańskim, w pokornym poddaniu się Maryi i Józefowi, a przez to uświęciłeś tę Rodzinę, która miała być wzorem dla wszystkich chrześcijańskich rodzin.
Przyjmij łaskawie naszą rodzinę, która się Tobie dzisiaj oddaje i poświęca. Broń, strzeż i utwierdzaj nas w Twej świętej bojaźni, pokoju, zgodzie i miłości chrześcijańskiej, abyśmy stali się podobni do Boskiego Wzoru Twojej Świętej Rodziny i w ten sposób wszyscy razem, bez wyjątku, osiągnęli wieczne szczęście.
Maryjo, Najmilsza Matko Jezusa i nasza Matko, przez Twoje pełne miłości wstawiennictwo uczyń to nasze poświęcenie się miłym Jezusowi i wyjednaj nam Jego łaski i błogosławieństwo.
Święty Józefie, Najtroskliwszy Opiekunie Jezusa i Maryi, wspieraj nas Swoją modlitwą we wszystkich naszych duchowych i doczesnych potrzebach, abyśmy mogli wraz z Maryją i Tobą chwalić Jezusa, naszego Boskiego Zbawiciela przez całą wieczność. Amen.

Rejonowy Dzień Wspólnoty 20.10.2019 r.
W tym roku pochylamy się nad tematem „Wolni i wyzwalający”. Za sprawą ks. Franciszka Blachnickiego, założyciela Ruchu Światło-Życie, temat niewoli i wolności jest wyraźnie obecny w naszej formacji. Obecnie z wielką siłą dotykają człowieka pokusy związane z niewolami wewnętrznymi. Co dzieje się z człowiekiem, kiedy popada w zniewolenia – nałogi, często powtarzające się grzechy, z którymi sobie nie radzi, lęki, obojętność ...? Jak może z tego wyjść? Jak można mu pomóc?
Udział w eucharystii oraz „Namiot spotkania” były okazją do wsłuchania się w Słowo Boże i rozważenia problemu zniewolenia i wolności. Podczas agapy członkowie naszej wspólnoty dawali świadectwa wyzwolenia, jakich dokonał Jezus. Można było również rozważyć włączenie się w Krucjatę Wyzwolenia Człowieka.

Jak ty rozumiesz twoją wolność i twoje niewole?

Maryja wskazuje nam różaniec jako modlitwę, która przynosi pokój tam, gdzie człowiek rozpętał wojny, która ratuje grzeszników przed wiecznym potępieniem, jak również jest pomocą w osiągnięciu nieba. Jest on szczególnym znakiem Bożego upodobania, dzięki któremu możemy wyprosić Boże miłosierdzie, ocalenie narodów, pomoc w każdym nieszczęściu.
W Fatimie Matka Boska nieustannie prosiła pastuszków, aby codziennie odmawiali różaniec, ofiarowując go w intencji pokoju na świecie.

Wezwanie Boga
W 1712 roku św. Ludwik pisze: „Bóg pragnie, by Jego Najświętsza Matka była obecnie więcej znana, bardziej kochana i bardziej czczona niż kiedykolwiek”.


Ponowna prośba Boga
Sformułowanie, którego użył św. Ludwik, niemal dosłownie zostało powtórzone s. Łucji przez Maryję w Fatimie w 1917 roku: „Jezus chce się posłużyć tobą, aby ludzie mnie poznali i pokochali”

Wyraźmy swą miłość do Boga i Matki poprzez wypełnienie tych wskazań, poprzez modlitwę różańcową.

Poniżej link do rozważań do modlitwy różańcowej, którą prowadziła wspólnota Domowego Kościoła dnia 13 października w kościele pw. Św. Stanisława Kostki w Lublińcu.

https://opoka.org.pl/biblioteka/M/MR/rozancowe_dr_ch.html

“Przez Ciebie, Pani chwalebna, niech zasłużymy wstąpić do Jezusa Syna Twego, który przez Ciebie raczył zstąpić do nas” - (modlitwa św. Anzelma)