18 września 2021 r., w święto św. Stanisława Kostki, patrona naszej parafii, miało miejsce rozpoczęcie nowego roku formacyjnego wspólnoty Domowego Kościoła, gałęzi rodzinnej Ruchu Światło-Życie.

                 Mszę św. odprawił ks. Marek Olekszyk – moderator DK diecezji gliwickiej. W wygłoszonej homilii przypomniał o konieczności rzetelnego przyjrzenia się jak wygląda droga duchowego wzrostu w naszym życiu osobistym, małżeńskim i rodzinnym. Na zakończenie Eucharystii ksiądz moderator wręczył parom animatorskim świece, które są symbolem obecności Chrystusa podczas każdego spotkania kręgów oraz uroczyście przyjęto jedno małżeństwo do naszej wspólnoty Domowego Kościoła.

                Następnie, w domu katechetycznym, odbyła się krótka, ale radosna agapa, będąca długo oczekiwanym spotkaniem członków wspólnoty Domowego Kościoła. Stała się ona jednocześnie przerywnikiem pomiędzy Mszą św., a konferencją wygłoszoną przez ks. Marka.

                 Podczas konferencji kapłan przypomniał, że prawdziwym celem przystąpienia do DK powinno być pragnienie lepszego poznania Boga, większego zaufania Mu i dążenia wspólnie ze współmałżonkiem do świętości poprzez tworzenie prawdziwie chrześcijańskiej, kochającej się i szczęśliwej rodziny. Musimy nauczyć się ufać Bogu tak jak św. Józef, który otwartym sercem i umysłem przyjmował słowa Pana Boga i natychmiast wprowadzał je w czyn. Pomocą na tej drodze mają nam służyć zasady DK. Podkreślił, że sumienne i gorliwe ich wypełnianie jest ogromnie ważne, gdyż świadczy o świadomej i dojrzałej postawie każdego z nas. Na zakończenie spotkania odśpiewano Nieszpory ku czci św. Stanisława Kostki.

                 Po tak uroczystym rozpoczęciu roku formacyjnego, jesteśmy pełni ufności w działanie Ducha Św. i prowadzenie nas ścieżkami Pana. Ufamy również, że coraz więcej małżeństw odkryje piękną drogę wzrastania i trwania przy Chrystusie we wspólnocie Domowego Kościoła.

                                                                                                                                        Maria i Dariusz

                                                                                                                                                                 

 

 

”… Pan, Bóg twój, idzie z tobą …” Pwt 31,6

Już wkrótce rozpoczniemy nowy rok formacyjny. Wielu z nas brało udział w letnich rekolekcjach, katechezach, spotkaniach modlitewnych. Wakacyjny błogosławiony czas spotkania z Żywym Bogiem, Jego Słowem i łaską na pewno przyniesie obfite owoce w życiu naszym i tych, których spotkaliśmy na swojej drodze.
Prosimy o nadsyłanie swoich świadectw, którymi chcemy się podzielić.
Poniżej link do kalendarza roku formacyjnego 2021/22.
https://www.oaza.pl/kalendarz-pracy-rocznej-2021-22/

Zapraszamy na inaugurację roku formacyjnego 5 września w Katedrze w Gliwicach – szczegóły zostaną podane później.

Inauguracja roku w naszym rejonie – sobota 18 września o godz. 11.00 w kościele pw. Św. Stanisława Kostki w Lublińcu.

 

Niech to chrześcijańskie zawołanie będzie dla Was źródłem prawdziwej radości ze zwycięstwa, które odniósł Chrystus dla naszego zbawienia. Niech z tej radości wypływa dla Was prawdziwa siła do głoszenia prawdy o zmartwychwstaniu, bez której, jak powiedział św. Paweł, próżna byłaby nasza wiara. Tego i ogromu łask od Zmartwychwstałego Pana życzą Wam para rejonowa Agnieszka i Krzysztof Kanclerz

Powoli staje się to już tradycją, że nasza wspólnota, a w zasadzie nieformalna diakonia dekoracyjna DK odpowiada za wystrój kościoła św. Stanisław Kostki w czasie najważniejszych świąt. Jeszcze niedawno, mogliśmy podziwiać Bożonarodzeniową Stajenkę, a teraz już dekoratorzy wprowadzają nas w klimat i przeżywanie Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Pana Jezusa.

W zakładce galeria kilka zdjęć.

 

Jak doskonale wiecie w bieżącym 2021 roku obchodzimy 100-lecie urodzin ojca Franciszka. Jako rejonowa wspólnota DK postanowiliśmy uczcić ten fakt najlepiej jak można, tzn. Eucharystią. Mszy świętej przewodniczył Ojciec Proboszcz, a koncelebransami byli Ojcowie Krzysztof i Mariusz. Ojciec Proboszcz wygłosił do uczestników słowo Boże, a w trakcie cotygodniowego nabożeństwa do Matki Bożej Nieustającej Pomocy odmówił znaną nam modlitwę przez wstawiennictwo Sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego. Było „oazowo”! Czytania, psalm, modlitwę wiernych oraz procesję z darami były po naszej stronie. Zaś piękną oprawę muzyczną zawdzięczamy diakonii pod przewodem Adama, który zaangażował do niej utalentowane osoby spoza naszej wspólnoty, ale naszej parafii. Chwała Panu!

Rok jubileuszu chcieliśmy jeszcze wzmocnić artykułem w naszej parafialnej gazetce „U Oblat” przybliżając w nim sylwetkę ks. Blachnickiego.

 

Na wspomniane w nagłówku owoce nie trzeba było długo czekać. 15 marca po Mszy św., w której uczestniczył Moderator Diecezjalny KWC ks. Tomasz Rak, do Krucjaty przystąpiło kilka osób z naszej wspólnoty, ale co szczególnie cieszy, także osoby spoza DK. Z inicjatywy moderatora i w porozumieniu z Proboszczem o. Mariuszem Legieżyńskim osoby te będą się spotykać raz w miesiącu na wspólnej Mszy św. oraz Adoracji Najświętszego Sakramentu. Spotkania będą miały także charakter formacyjny z udziałem kapłana. To światełko nadziei, na to że idea Krucjaty Wyzwolenia Człowieka będzie się rozwijać także w naszym rejonie.

W Galerii kilka zdjęć.