Domowy Kościół Lubliniec

Witamy na stronie Domowego Kościoła w Lublińcu gałęzi rodzinnej Ruchu Światło Życie.


Zaproszenie na wspólne kolędowanie u O. Oblatów w Lublińcu

Serdecznie zapraszamy na nasze kolędowanie wspólnoty DK rejonu gliwickiego wraz z ks. biskupem Andrzejem Iwaneckim.

Naszą radość z przeżywania Tajemnicy Wcielenia chciejmy wyrazić podczas kolędowania w diecezjalnej wspólnocie Domowego Kościoła wraz z księdzem biskupem Andrzejem Iwaneckim, na które, wraz z gospodarzami, serdecznie zapraszamy!
Zapraszamy również kapłanów opiekujących się kręgami Domowego Kościoła! Tym razem spotkanie odbędzie się dnia 11 stycznia 2020 r.
w parafii pw. Św. Stanisława Kostki w Lublińcu, oo. Oblaci; ul. Piłsudskiego 6. Początek spotkania - godzina 10.30 - przygotowanie do liturgii i eucharystia (godz. 11.00), po której na dalsze świętowanie przejdziemy do pobliskiej szkoły katolickiej.

Podczas eucharystii będzie możliwość włączenia się w dzieło Krucjaty Wyzwolenia Człowieka, poprzez złożenie deklaracji na ręce księdza biskupa.
Osoby pragnące taki dar uczynić prosimy o przekazanie nam takiej informacji najpóźniej do godziny 10.30 w dniu 11.01.2020 r.

Dziękujemy i jeszcze raz zapraszamy!
Kasia i Janusz Kułacz - gliwicka para diecezjalna DK
wraz z ks. Jarosławem Buchenfeldem - moderatorem diecezjalnym DK


PAN BLISKO JEST …

Czas adwentu jest okazją na zastanowienie się nad swoim życiem – ile w nim miłości Boga i bliźniego, ile w nim wiary, ile w nim błędów i grzechu, od których powinniśmy się odwrócić? Ile czasu przeznaczamy w nim na spotkanie z Panem – w głębokości swojej duszy – z wielkim pragnieniem i tylko dla Niego?
Czas adwentu to także czas łaski darowanej nam od Boga – przez wstawiennictwo Maryji, która wraz z nami oczekuje narodzenia Syna Bożego. A On rodzi się w nas, w naszym życiu – cichutko i skromnie. Przychodzi do każdego z nas, do rodzin, do wspólnot.
Idźmy naszą drogą codzienności przez kolejny rok, w bliskości z Nim.

 AKT POŚWIĘCENIA SIĘ NAJŚWIĘTSZEJ RODZINIE
(Modlitwa Papieża Leona XIII)
Jezu, Zbawicielu nasz Najdroższy, przyszedłeś na świat, aby go oświetlić Swoją nauką i własnym przykładem. Większość swego życia ziemskiego spędziłeś w ubogim Domku Nazaretańskim, w pokornym poddaniu się Maryi i Józefowi, a przez to uświęciłeś tę Rodzinę, która miała być wzorem dla wszystkich chrześcijańskich rodzin.
Przyjmij łaskawie naszą rodzinę, która się Tobie dzisiaj oddaje i poświęca. Broń, strzeż i utwierdzaj nas w Twej świętej bojaźni, pokoju, zgodzie i miłości chrześcijańskiej, abyśmy stali się podobni do Boskiego Wzoru Twojej Świętej Rodziny i w ten sposób wszyscy razem, bez wyjątku, osiągnęli wieczne szczęście.
Maryjo, Najmilsza Matko Jezusa i nasza Matko, przez Twoje pełne miłości wstawiennictwo uczyń to nasze poświęcenie się miłym Jezusowi i wyjednaj nam Jego łaski i błogosławieństwo.
Święty Józefie, Najtroskliwszy Opiekunie Jezusa i Maryi, wspieraj nas Swoją modlitwą we wszystkich naszych duchowych i doczesnych potrzebach, abyśmy mogli wraz z Maryją i Tobą chwalić Jezusa, naszego Boskiego Zbawiciela przez całą wieczność. Amen.


MOJA NIEWOLA I MOJA WOLNOŚĆ

Rejonowy Dzień Wspólnoty 20.10.2019 r.
W tym roku pochylamy się nad tematem „Wolni i wyzwalający”. Za sprawą ks. Franciszka Blachnickiego, założyciela Ruchu Światło-Życie, temat niewoli i wolności jest wyraźnie obecny w naszej formacji. Obecnie z wielką siłą dotykają człowieka pokusy związane z niewolami wewnętrznymi. Co dzieje się z człowiekiem, kiedy popada w zniewolenia – nałogi, często powtarzające się grzechy, z którymi sobie nie radzi, lęki, obojętność ...? Jak może z tego wyjść? Jak można mu pomóc?
Udział w eucharystii oraz „Namiot spotkania” były okazją do wsłuchania się w Słowo Boże i rozważenia problemu zniewolenia i wolności. Podczas agapy członkowie naszej wspólnoty dawali świadectwa wyzwolenia, jakich dokonał Jezus. Można było również rozważyć włączenie się w Krucjatę Wyzwolenia Człowieka.

Jak ty rozumiesz twoją wolność i twoje niewole?

Publish modules to the "offcanvs" position.