Na wspomniane w nagłówku owoce nie trzeba było długo czekać. 15 marca po Mszy św., w której uczestniczył Moderator Diecezjalny KWC ks. Tomasz Rak, do Krucjaty przystąpiło kilka osób z naszej wspólnoty, ale co szczególnie cieszy, także osoby spoza DK. Z inicjatywy moderatora i w porozumieniu z Proboszczem o. Mariuszem Legieżyńskim osoby te będą się spotykać raz w miesiącu na wspólnej Mszy św. oraz Adoracji Najświętszego Sakramentu. Spotkania będą miały także charakter formacyjny z udziałem kapłana. To światełko nadziei, na to że idea Krucjaty Wyzwolenia Człowieka będzie się rozwijać także w naszym rejonie.

W Galerii kilka zdjęć.

 

14 marca mogliśmy spotkać się na Eucharystii i tym razem wspólnie rozważać Słowo Boże w namiocie spotkania. Niespodziankę sprawił nam Moderator Diecezjalny Ruchu Światło- Życie ks. Piotr Dyduch, który sprawował Mszę św. w intencji naszego rejonu i wprowadził nas w namiot spotkania. Tym razem pochylaliśmy się nad 1 Listem św. Piotra 1-10, z którego to fragmentu płynie wielkie zadanie dla nas „Wy zaś jesteście wybranym plemieniem, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem [Bogu] na własność przeznaczonym, abyście ogłaszali dzieła potęgi Tego, który was wezwał z ciemności do przedziwnego swojego światła…” zdanie dla każdego niezależnie jaką posługę aktualnie we wspólnocie pełni. Ks. Piotr podkreślał iż nie możemy oglądać się na innych ale spojrzeć na siebie i zapytać siebie: co ja robię? Niestety jeszcze tym razem nie mogliśmy sobie pozwolić na wspólną Agapę, ale doceniamy to co mamy.

 

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia oraz nadchodzącego Nowego Roku, nieustannej Bożej obecności życzą całej wspólnocie DK Lubliniec, Agnieszka i Krzysztof Kanclerz - para rejonowa.

W Galerii reportaż fotograficzny pt. Jak wykonywano Szopkę - U Oblat.


 

Na pozór nic się nie dzieje, choć tak wielu oddaje siebie, by pomóc drugiemu człowiekowi. Ale tak nie jest – niezależnie od naszej wiedzy, Pan przemienia naszą pomoc okazaną tym, dla których uzależnienie (nie tylko od alkoholu) stanowi koszmar, ciężar nie do uniesienia - w największe dobro. Ta pomoc to dobre słowo, cicha obecność, modlitwa, dar postu, dar abstynencji od alkoholu. Dzięki tym darom osoby uzależnione zrywają z nałogiem, ich życie, życie ich bliskich przestaje być złem.
Eucharystia, świadectwo członka KWC i nabożeństwo rozpoczęły peregrynację Krzyża Krucjaty Wyzwolenia Człowieka w parafii pw Św. Stanisława Kostki w Lublińcu. Będzie ona trwała do 27 listopada b.r. Każdy z nas może włączyć się w pomoc osobom uzależnionym, każdy z nas może stać się Szymonem Cyrenejczykiem.
Przyjdź, uklęknij pod krzyżem i ofiaruj coś z siebie tym, którzy twojej pomocy potrzebują.

W zakładce galeria kilka zdjęć, których autorem jest Maria Prauzner-Bechcicka.

 

 

„Chwalę Ciebie Panie i uwielbiam …” – słowami tej pieśni wyraziliśmy Dobremu Bogu wdzięczność za dar Eucharystii, dar wspólnoty, za miniony czas wakacyjnego odpoczynku podczas Mszy Św. 17 września wspólnie z naszymi opiekunami duchowymi. Zawierzyliśmy także kolejny rok formacyjny, w czasie którego będziemy rozważać temat „Dojrzałość w Chrystusie” , rozumienie dojrzałości przez ks. F. Blachnickiego oraz odniesienie tych zagadnień do naszego życia.

Podziękowaliśmy ustępującej parze rejonowej – Asi i Adamowi za ich posługę i prowadzenie, witając jednocześnie nową parę – Agnieszkę i Krzysztofa.

Wybrani na ten rok animatorzy kręgów przyjęli świece, przy których odbywać się będą comiesięczne spotkania w kręgach.

Niech nam Pan błogosławi na czas dalszego wzrastania ku świętości.


 

Na wiele różnych sposobów przeżywaliśmy jedność wspólnoty w roku formacyjnym „Wolni i wyzwalający”. Sytuacja epidemiczna w kraju w ostatnich jego miesiącach spowodowała podejmowanie innych niż dotychczas form pracy w kręgach i w rejonie. A te zmiany pokazały, jak bardzo pragniemy zjednoczenia duchowego, wspólnej modlitwy, wzajemnego ubogacania, prowadzenia do Boga. Niestety nie odbędą się wakacyjne rekolekcje. Miejmy nadzieję, że w kolejnym roku formacyjnym to nasze zobowiązanie będzie możliwe do zrealizowania.


Jak co roku dokonaliśmy wyboru nowych par animujących w kręgach oraz nowej pary rejonowej, którą zostali Agnieszka i Krzysztof Kanclerzowie.
W czasie wspólnotowej Eucharystii dziękowaliśmy Panu za ten czas formacyjny oraz za opiekę i prowadzenie duchowe naszych kapłanów. Szczególnie gorące podziękowania i życzenia wszelkiego dobra, Bożego prowadzenia i opieki Matki Bożej skierowaliśmy do ojca proboszcza Waldemara Janeckiego, który od lipca przechodzi do innej placówki. Od ponad 9 lat z wielkim zaangażowaniem zabiegał o wspólnotę Domowego Kościoła w rejonie Lubliniec i jako proboszcz parafii i jako opiekun duchowy kręgów.

Serdecznie dziękujemy za opiekę, wsparcie duchowe i wszelkie działania na rzecz naszej wspólnoty. Życzymy wielu łask Bożych oraz opieki Maryi Niepokalanej na nowym stanowisku i w nowej placówce. DOBRZE, ŻE OJCIEC BYŁ Z NAMI!

Dnia 28 czerwca b.r. podczas Mszy Św. o godz 14.30, której przewodniczył i homilię wygłosił ks. biskup Jan Kopiec, odbyło się pożegnanie ojca proboszcza Waldemara Janeckiego przechodzącego do innej placówki przez wiernych oraz wspólnoty parafialne.

Na czas wakacji niech Pan Bóg naszej wspólnocie błogosławi, strzeże i umacnia w dobrym.

Serdecznie zapraszamy do wspólnoty Domowego Kościoła małżeństwa sakramentalne pragnące dążyć ku Bogu w jedności ze współmałżonkiem.


Obecny rok formacyjny 2019/2020, który powoli dobiega do końca, jest zgoła inny niż przypuszczaliśmy. Snuliśmy wiele planów, mieliśmy wiele ciekawych pomysłów, by przeżywać ten czas we wspólnotowym działaniu. Jednak chwała Boża objawia się w naszej codzienności – w trudach, w tęsknocie, w łączności duchowej, w okazywaniu miłosierdzia innym ludziom, we wzmożonej modlitwie, w byciu dobrym.
Tradycyjnie adorowaliśmy Najświętszy Sakrament przy Bożym Grobie, jednoczyliśmy się poprzez media w czasie Triduum Paschalnego i rejonowego dnia wspólnoty. To piękne i radosne chwile. I bądźmy wdzięczni Bogu za ten czas, w którym mocniej Go pragniemy, szukamy i odnajdujemy.

Trwajmy w łączności duchowej ze wspólnotą Domowego Kościoła w dalszym ciągu, bo przed nami kolejne wydarzenia. Ze względu na sytuację panującą w Polsce i na całym świecie tegoroczna pielgrzymka Domowego Kościoła do Kalisza w tradycyjnej formie nie może się odbyć. Dlatego zamieńmy naszą fizyczną obecność w tym miejscu na duchową i bądźmy razem na modlitwie w dniu 16 maja. Przewidziana konferencja będzie dostępna poprzez media, akt zawierzenia św. Józefowi niech odbędzie się w naszych rodzinach.

Módlmy się o światło Boże w intencji wyborów nowych animatorów kręgów oraz pary rejonowej.

Niechaj ten czas pandemii przyniesie błogosławione i obfite owoce w życiu naszym i całego świata.